©NoseMe – van osmia suffix betekent “(conditie van de) reukzin – is toegewijd aan het aanpakken van anosmie/hyposmie, een aandoening waarbij patiënten hun reukvermogen hebben verloren of gelimiteerd. Hoewel onze maatschappij de neiging heeft om dit gevoel te negeren (zie Times artikel van Asifa Majid) wijzen talrijke studies op de invloed van het reukvermogen op de veiligheid, voedselwaardering, sociale relaties en door emotionele aspecten die ook gerelateerd zijn aan de structuur van de menselijke hersenen – zelfs de geestelijke gezondheid.

De NoseMe-oplossing is ontworpen om de olfactorische capaciteiten van patiënten weer op gang te brengen via een klinisch bewezen smelltraining programma+ dat het volgen van een 6-12 maanden durend protocol voor mensen met reukstoornissen mogelijk maakt.

De bekende analytische innovatrice en persuasieve design expert Ilona Abena Owusu met postgraduate diploma’s in de psychologie (Universiteit van Mannheim, GER) en in Design for Interaction (TU Delft, NL) ging op reis om “minimum viable wereldvrede” te creëren – na het aanpakken van de trots van mensen met dementie vanaf 2011-2014; zij richt zich sinds 2015 op mensen die hun reukvermogen zijn verloren:

NoseMe is van start gegaan op basis van zowel de eigen ervaringen van Ilona als een patiënt met aangeworven virale anosmie en als een gepubliceerde expert in gedragsverandering in gezondheidstechnologie.

NoseMe, voortbouwend op het werk van onze belangrijkste key opinion leader professor T. Hummel (Smell and Taste Center TU Dresden), schuilt in zijn nieuwe capaciteit om neurale netwerken in het hersenen te reactiveren en door het gebruik van multimodale stimulering. Onze innovatie gaat verder dan de standaardbehandeling tot nu toe!

De gegevens die tijdens het proces worden verzameld zullen ook worden gebruikt voor data science onderzoek door onze internationale medische en academische partners om toekomstige behandelingen te verbeteren op basis van het innovatieve karakter van NoseMe, in vergelijking met de huidige richtlijnen voor smelltraining.